obecné informace

délka vyučovací hodiny - od 30 minut do 90 minut týdně - záleží na individuálních potřebách klienta

                                     výuka probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách, ale lze domluvit i dopolední

                                     lekce

výukové materiály - volba závisí na potřebách klienta a domluvě s lektorem, nabízíme možnost objednání učebnic

                             prostřednictvím školy

výuka dětí - probíhá po dobu školního roku, v době školních prázdnin se děti vyučují pouze po domluvě

                  pro žáky ZŠ doporučujeme výuku ve skupinách, individuální jen v případě specifických

                  potřeb (doučování, dyslexie..), ale vše záleží  na přání a potřebách klienta

výuka dospělých - probíhá po celý rok, v době hlavních prázdnin výuku obvykle nepřerušujeme, jen se mění

                           systém placení (klient platí pouze domluvené hodiny, nikoliv paušální školné na celé období) 

školné - výše závisí na typu výuky, student je vždy se školným seznámen přede

             hradí se na tři měsíce předem - v hotovosti nebo bankovním převodem

přihláška je závazná na celý školní rok

             v případě nepřítomnosti klienta se školné nevrací, ale poskytujeme možnost hodinu nahradit

             v případě nepřítomnosti lektora samozřejmě vzniká nárok na náhradu hodiny nebo odečtení školného 

             z dalšího období