Jazyková škola LETOVICE

Jazykové centrum v Letovicích bylo otevřeno 17.5.2004. Kancelář i učebny se nacházejí v prostorách multifunkčního domu na Masarykově náměstí 3a

v Letovicích. Budova stojí v blízkosti kruhového objezdu na trase Brno-Svitavy.

Jsme jazyková škola poskytující možnost studovat cizí jazyky. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Nabízíme výuku individuální nebo ve skupinách, kde maximální počet studentů je šest dospělých nebo osm dětí. Našimi nejmladšími klienty jsou děti předškolního věku, protože se domníváme, že v tomto věku je ideální začít s výukou cizího jazyka hrou, děti tak získají kladný vztah k cizímu jazyku a lépe se jim pak vnímá během vyučování ve škole. Pro žáky ZŠ nabízíme rozšiřující výuku nebo v případě potřeby doučování, totéž platí pro studenty SŠ, kterým navíc nabízíme možnost přípravy k maturitní zkoušce. Náplň a rozsah výuky všech věkových kategorií přizpůsobíme Vašim zájmům a potřebám.

Kromě individuálního přístupu a moderních metod nabízíme také příjemné prostředí.Samozřejmostí jsou vzdělaní, příjemní a flexibilní lektoři.