ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB

02.09.2015 10:35

Nově nabízíme zprostředkování překladů odborných textů z/do evropských i mimoevropských jazyků (technika, právo, medicína, historie ...), soudně/úředně  ověřených překladů, tlumočení z/do evropských i mimoevropských jazyků, včetně soudního tlumočení